Škola na míru pro každého studenta

Co kdyby se každý student mohl učit vlastním tempem a každý den rozvíjet své silné stránky? Co kdyby výuka byla pro učitele jednodušší a pro všechny zábavnější? EdGenio je aplikace, která to umožní.

Online soutěž
Podrobnější vhled

Důraz na klíčové kompetence

Připravujete žáky na život v 21. století, ale chybí vám nástroj, který by vám pomohl rozvoj klíčových kompetencí u žáků měřit?

Věříme, že kromě oborových znalostí je důležité rozvíjet u žáků i praktické kompetence jako jsou týmová spolupráce, kritické myšlení, podnikavost, práce s textem, samostatnost, odpovědnost, kreativita, schopnost řešit problémy a pomoc ostatním.

Důraz na praktické kompetence je také součástí Strategie 2030+ MŠMT, ale chybí nástroje, které by pomáhaly rozvoj těchto kompetencí efektivně měřit. S tímto a s tvorbou formativního hodnocení vám EdGenio pomůže.

Individuálně – pro všechny

S EdGenio se každý student může učit tempem, které mu vyhovuje. Ať už je napřed, nebo se u něčeho potřebuje zastavit.

Matematický génius se ve třídě nudí? Dáme mu těžší příklady k procvičení. Nejde mu chemie? Procvičíme ji znovu a na jednodušších úkolech.

Studenti personalizované procvičování
Učitelé - sdílení materiálů

Míň práce, lepší výsledky

Vyučující stráví méně času domácí přípravou. A přitom nic nezanedbají.

Testy a úkoly jim vytvoříme automaticky. Materiály navíc můžou sdílet napříč Českem i světem. Opravdu to jde takhle jednoduše.

Pomoc i zdravá rivalita

Rodiče získají přístup k výsledkům svého dítěte. Studenti zase k materiálům z jiných škol.

Učitelé si pomáhají, zatímco studenti se učí týmové spolupráci a rozvíjejí svoje dovednosti. Rodiče pak mají přehled o průběžných výsledcích dítěte, ale také o jeho dlouhodobě silných stránkách.

Rodiče mají přístup k výsledkům svých dětí
Domácí úkoly pro studenty

Efektivně s vědou v zádech

Víte, že člověk v krátkodobé paměti průměrně udrží jen 7 věcí? Po hodině zapomínáme polovinu toho, co jsme se naučili. Druhý den si pamatujeme už jen třetinu.

Když jsme tvořili funkce pro procvičování, inspirovali jsme se modelem Spaced Repetition. Studenti se s nimi snadno připraví na nadcházející test, ale to není všechno. Podstatné informace jim zůstanou i v dlouhodobé paměti.

Social Impact Award

Tilia Impact Ventures
Femme Palette

„Škola je taková velkovýroba na lidi. Všichni se učí to samé a nikdo nebere v potaz naše koníčky a talenty.

Ve většině předmětů je toho až moc a většinu žáků to ani nezajímá. Chápeme, že základy musí být, ale potom by už mělo být na každém, co ho baví a v čem se chce dál zdokonalovat.“

Anička a Ema, studentky základní školy

Individuální přístup ke každému studentovi

Líný, roztržitý, neschopný si cokoli zapamatovat – i tak v době jeho studií popisovali Alberta Einsteina. Zdánlivě nejotravnější vlastnosti vašeho dítěte mohou být odrazem jeho nejsilnějších stránek. A právě ty vám pomůžeme najít. 

Mapu jeho silných stránek budeme tvořit průběžně. S každým odevzdaným úkolem, vyhranou i prohranou soutěží bude přesnější. Vy k ní můžete mít přístup po celou dobu.

Individuální přístup

Revoluce ve školství za dostupnou cenu

Mějte větší přehled o tom, co se ve vaší škole děje. S EdGenio můžete sledovat, jak se mění aktivita učitelů i výsledky studentů. Navíc můžete sdílet znalosti a zkušenosti s dalšími školami, a posílit tak vzájemné vztahy. 

O hodinu méně práce

Vy si odpočinete a studenty bude učení bavit. Ušetříme vám čas strávený přípravou, takže se jim můžete o to víc věnovat. A třeba pro ně vytvořit online soutěž přímo v hodině.

Nejzábavnější výuka od dob Komenského

Škola hrou už není jen pojem z učebnic dějepisu. Procvičujte si učivo a dobývejte nová území. To všechno v jedné aplikaci pro mobil i desktop.

Často kladené otázky

Co je EdGenio? EdGenio je aplikace pro základní a střední školy, která umožňuje personalizovat výuku pro studenty, zjednodušuje práci učitelům a napomáhá sdílení informací mezi učiteli, školou a rodiči.

Co když škola nebude mít dostatek počítačů?

EdGenio jsme od začátku navrhovali tak, aby bylo možné software použít na jakémkoli zařízení (mobilní telefon, tablet i počítač). Snažíme se tím zvýšit pravděpodobnost, že EdGenio bude moct používat každý žák.

Co když ztratím telefon nebo počítač? Co musím udělat, aby nebyla zcizena data?

Žádná data nejsou ukládána přímo do zařízení. Vše se ukládá a probíhá na zabezpečených serverech, takže v případě ztráty či odcizení zařízení stačí změna hesla pro přístup do aplikace. Heslo můžete změnit v administraci vašeho účtu.

Měli by žáci používat při výuce pravidelně technologie?

Technologie isou každodenní součástí života každého z nás a spousta povolání by se bez nich již neobešla, věříme tedy, že využití silných stránek technologií má více pozitiv než negativ. 

Kolik rodič zaplatí za používání EdGenio?

EdGenio je pro rodiče zdarma. Jediná chvíle, kdy byste mohli za aplikaci platit je ve chvíli, kdy se rozhodnete používání aplikace na škole vašich dětí podpořit a budete chtít škole přispět finančně. Toto rozhodnutí je však dobrovolné a záleží na vašich možnostech.

Má používání technologií ve výuce vždy pozitivní dopad na kvalitu výuky?

Z hlavních výstupů zprávy, která zpracovává 126 rigorózních studií na téma technologie ve vzdělávání, vyplývá, že pouze přístup k počítačům a internetu nemá dopad na zlepšení kvality výuky. Má ale dopad na schopnost technologie ovládat.

To, kde se prokázal pozitivní vliv technologií na kvalitu výuky a zlepšení výsledků studentů, bylo u technologií, které podporovaly personalizovaný přístup ke každému studentovi z hlediska obsahu a tempa, kterým se má student učit.

Zdroj: MIT NewsJ-PAL

Bude používání EdGenio znamenat více práce pro učitele?

Naopak. Jedním z cílů aplikace je zjednodušit práci učitelům, podpořit sdílení znalostí a ušetřit čas, aby jej učitelé mohli věnovat osobnímu přístupu ke studentům.

Je EdGenio v souladu s GDPR?

Ano, bezpečnost uchovávání a přenosu dat je pro nás od začátku prioritou. Spolupracujeme s odborníky, abychom zajistili co nejvyšší datovou bezpečnost. 

Mají rodiče přístup k důvěrným informacím školy?

Ne, rodiče mají přístup pouze k informacím o svých dětech a veřejným zprávám na nástěnce tříd, které jejich děti navštěvují.