Kontaktujte nás

Pošlete nám zprávu

Info

Nebo nám napište přímo na email:
info@edgenio.com

 

Instagram

Instagram

Často kladené otázky

Co je EdGenio? EdGenio je aplikace pro základní a střední školy, která umožňuje personalizovat výuku pro studenty, zjednodušuje práci učitelům a napomáhá sdílení informací mezi učiteli, školou a rodiči.

Co když škola nebude mít dostatek počítačů?

EdGenio jsme od začátku navrhovali tak, aby bylo možné software použít na jakémkoli zařízení (mobilní telefon, tablet i počítač). Snažíme se tím zvýšit pravděpodobnost, že EdGenio bude moct používat každý žák.

Co když ztratím telefon nebo počítač? Co musím udělat, aby nebyla zcizena data?

Žádná data nejsou ukládána přímo do zařízení. Vše se ukládá a probíhá na zabezpečených serverech, takže v případě ztráty či odcizení zařízení stačí změna hesla pro přístup do aplikace. Heslo můžete změnit v administraci vašeho účtu.

Měli by žáci používat při výuce pravidelně technologie?

Technologie isou každodenní součástí života každého z nás a spousta povolání by se bez nich již neobešla, věříme tedy, že využití silných stránek technologií má více pozitiv než negativ.

Kolik rodič zaplatí za používání EdGenio?

EdGenio je pro rodiče zdarma. Jediná chvíle, kdy byste mohli za aplikaci platit je ve chvíli, kdy se rozhodnete používání aplikace na škole vašich dětí podpořit a budete chtít škole přispět finančně. Toto rozhodnutí je však dobrovolné a záleží na vašich možnostech.

Má používání technologií ve výuce vždy pozitivní dopad na kvalitu výuky?

Z hlavních výstupů zprávy, která zpracovává 126 rigorózních studií na téma technologie ve vzdělávání, vyplývá, že pouze přístup k počítačům a internetu nemá dopad na zlepšení kvality výuky. Má ale dopad na schopnost technologie ovládat.

To, kde se prokázal pozitivní vliv technologií na kvalitu výuky a zlepšení výsledků studentů, bylo u technologií, které podporovaly personalizovaný přístup ke každému studentovi z hlediska obsahu a tempa, kterým se má student učit.

Zdroj: MIT News, J-PAL

Bude používání EdGenio znamenat více práce pro učitele?

Naopak. Jedním z cílů aplikace je zjednodušit práci učitelům, podpořit sdílení znalostí a ušetřit čas, aby jej učitelé mohli věnovat osobnímu přístupu ke studentům.

Je EdGenio v souladu s GDPR?

Ano, bezpečnost uchovávání a přenosu dat je pro nás od začátku prioritou. Spolupracujeme s odborníky, abychom zajistili co nejvyšší datovou bezpečnost.

Mají rodiče přístup k důvěrným informacím školy?

Ne, rodiče mají přístup pouze k informacím o svých dětech a veřejným zprávám na nástěnce tříd, které jejich děti navštěvují.