icon-vision

Vize

Chceme inspirovat všechny děti k tomu, aby pracovaly na svých silných stránkách a připravit je tak na co nejlepší možnou budoucnost.

icon-mission

Mise

Chceme nabídnout co nejlepší možné vzdělávání pomocí personalizované výuky.

Osobní motivace

Říkáme, že každý má mít právo na vzdělání, ale kvalita vzdělání se liší i třídu od třídy na základě toho, jakého máte učitele. Vzdělání by ale nemělo být o štěstí a o tom, na koho narazíte. Já jsem to štěstí měla. Vždy mě bavila a šla mi matematika a měla jsem štěstí, že na základní i střední škole jsem měla učitele, kteří ve mně lásku k matematice podporovali. Připravovali pro mě těžší zadání, abych se rozvíjela a nenudila se v hodinách. V ostatních předmětech jsem ale takové štěstí neměla. Věřím, že kdybych i v matematice narazila na jiné učitele, tak by můj život dnes dost možná vypadal úplně jinak a nikdy nepřestanu být vděčná za to, jak ke mně přistupovali.

Toto bych si teď přála pro každého studenta, ale při všem co učitelé musí zvládnout, je téměř nemožné po nich vyžadovat individuální přístup pro každého žáka. Věřím, že tohoto jde docílit pouze ve chvíli, kdy správně zkombinujeme to, v čem jsou technologie a lidstvo nejsilnější. Zpracování dat přenecháme technologiím, učitelům zjednodušíme práci a necháme jim čas a prostor, aby zapojili svou kreativitu a osobní přístup. V té chvíli věřím, že i bez větších finančních prostředků budeme schopni změnit systém, ve kterém vyrůstá nová generace.

Od malička jsem chtěla a doufala, že budu mít možnost měnit svět k lepšímu a vrátit vše, co jsem při vzdělání dostala já. Jsem si vědoma toho, že měnit to, jak funguje školství, je těžký úkol, ale taky věřím, že i díky pandemii se podařilo nastartovat velké změny a je tedy nejlepší chvíle, kdy pomocí technologií posunout vzdělávací systém do 21. století.

Takže kdy, když ne teď?

Tereza

 

 

Poděkování mým učitelům:

Mgr. Ivě Mrózkové za to, že vím, že integrita a respekt k ostatním jsou základem pro to být dobrým člověkem.

RNDr. Ivaně Janů za to, že vím, že je možné kreslit na tabuli dvě perfektní kružnice zároveň, za to, že mi lásku k matematice a učení už nikdo nevezme a za inspiraci jít si svou vlastní cestou.

Standovi Koupilovi za to, že vím, že když člověk dělá věci srdcem, může dosáhnout toho, co ostatní považují za nemožné.

Mgr. Andree Fránové za to, že vím, že existují učitelé, kteří věnují svůj čas, aby podporovali a rozvíjeli silné stránky studentů nad rámec toho, co se očekává.

 

icon-heart

Spojuje nás touha měnit svět k lepšímu

A myslíme si, že změna vzdělávání je tou nejlepší možnou cestou. Máme rády technologie a věříme, že v kombinaci s lidským přístupem a kreativitou učitelů, je využití technologií způsob, jak změny dosáhnout.

Tým

Tereza Řezníčková

Tereza Řezníčková

nadšenec do technologií s chutí měnit svět

Šárka Korychová

Šárka Korychová

uplatňuje zkušenosti z velkých businessů, aby přenesla svět vzdělávání do 21.století

Ema Pohlová

Ema Pohlová

zapálená studentka ScioŠkoly

Anna Pešková

Anna Pešková

zapálená studentka ZŠ

Adrian Řezníček

Adrian Řezníček

nadšenec do designu

Ema a Anička jsou studentky, které mají zapálení a chuť s námi vzdělávání zlepšovat. A my jsme rádi, že je v týmu máme, protože jak bychom mohli měnit svět vzdělávání, kdybychom se neptali na názor těch, kterých se to nejvíce týká?